Prägling

Folieprägling
Nobelär ett upphöjt tryck med folie. Antingen gör man det i två steg, först folietryck och sedan en prägling. Eller så kan man göra det i ett steg, och då används en mässingskliché med tillhörande matris. När mässingskliché används kan man få präglingen i olika nivåer

Prägling
är ett upphöjt tryck, och görs utan folie. Man kan prägla både varmt och kallt. På läder t.ex blir präglingen mer bestående om det är värme i trycket. Mestadels görs präglingar på papper/kartong. Plast kan vara lite besvärligare, och i vissa fall går det inte alls att göra. Till det här använder vi antingen 2 st plastklichéer, en hane och en hona, eller en 7 mm negativ magnesiumkliché, och då gör man en motsvarande matris direkt på underplattan i maskinen.

 

 

 

.